TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Stor oppslutning om skogbruksplanlegging

Stor oppslutning om skogbruksplanlegging

80 % planbestilling er innen rekkevidde i Melhus kommune i Sør-Trøndelag

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 24.06.2013

Det er lagt ned en formidabel jobb for å til en høy planbestilling og det har vært jobbet systematisk over lang tid sier fylkesskogmester Gaute Arnekleiv hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en kommentar.

Det er god grunn til å gratulere den lokale styringsgruppa, skogeierlaga, Lensa pådriver og kommunen med resultatet som er oppnådd. Totalt var det pr. 19/6 bestilt 289 planer som omfatter 240000 dekar av totalt 303000 dekar.

Skogbruksplanlegging er et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnyttelse av skogressursene kort og lang siktGjennomføring av skogbruksplanlegging er i dag avhengig av en omfattende organisering og at skogeiere bestiller plan.

Innsatsen i Melhus er et svært viktig bidrag i bestrebelsene å etablert skogbruksplaner over større områder som grunnlag for økt aktivitet hos den enkelte skogeier gjennom bedre veiledning og rådgivning i offentlig og privat regi, og som viktig virkemiddel i planlegging av veier og i sikker virkesforsyning. I Sør-Trøndelag som i kystskogbruket forøvrig  mangler vi fortsatt skogbruksplaner og miljøregistreringer store arealer.