TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/"Me skal følgje opp" seier ordførar

"Me skal følgje opp" seier ordførar

Luster kommune er den første kommunen på Vestlandet som har handsama hovudplan for skogsvegar politisk. "Me skal følgja opp" sier ordførar Ivar Kvalen som er glad for at skogsvegplanen no ligg på bordet.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 21.06.2013

Skogreisinga i Luster var stor utover 60 talet og dette har skapt store verdiar i kommunen sier ordførar Ivar Kvalen. Foto; Terje Eggum

I regi av Kystskogbruket og fylkesmennene er kommunale hovudplaner for skogsvegar sett i fokus siste 4 åra. Siste fase er framlegging av resultata for dei folkevalde i kommunane. Først ute Vestlandet er Luster kommune som nyleg handsama planen som omfattar tretten område i kommunen og desse treng tilsaman å byggje ca 20 km nye skogsbilvegar.
Skogreisinga i Luster var stor utover 60-talet og "me skal følgje opp" for å få bygd skogsvegar seier ordførar Ivar Kvalen.

Les meir om reportasjen i Sogn Avis her;