TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Åpning i Mosjøen havn KF

Åpning i Mosjøen havn KF

Det går mye tømmer over Mosjøen havn. I disse dager pågår utfylling i hamna og sikrer dermed en effektiv og rimeligere tømmertransport. 28 august skal anlegget åpnes.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 03.06.2013

Flokkmannbukta sentralt i Mosjøen havn. Utfyllingen sikrer bedre plass,bedre logistikk og følgelig lavere transportkostnader for tømmer. Foto; Helge Kårstad

28 august er det planlagt åpning i Mosjøen havn KF.
Stortingsrepresentant Else May Botten vil stå for den offisielle opningen. Botten som representerer Arbeiderpartiet er en av de mest fremtredende politikere for fronting av sjøtransport i Norge.  
Hamnesjef Kurt Jessen Johansson i Mosjøen sier at det var av stor nødvendighet å få dette arealet frigjort til bakareal for tømmer og presiserer dette slik;  "Det arealet vi har tilgang til i dag er eid av kommunen, og på kort sikt vil vi kunne miste dette området til andre formål. Det utfylte areal i Flokkmannbukta vil nå være eid av Mosjøen havn, men vil ha prioritert bruksrett for skogbruksnæringen. Med Mosjøen havn som et transportmessig anker i regionen har vi nå sikret oss en økt kapasitet for fremtidig drift. Mosjøen havn ligger i direkte tilknytning til jernbane, og i nær forbindelse med E6. Vi har riksvei 73 mot øst, og ny fylkesvei (78) mot kysten vil stå ferdig høsten 2014. I 2012 var kvantum av tømmer over Mosjøen havn på bortimot 45 000 m3, dette vil øke fremover i tid. Fra det nye området i Flokkmannbukta kan tømmeret kjøres med truck når båtene skal lastes"
Hamnesjefen sier at det derfor er med stor glede å kunne konstatere at et tilskudd fra Statens landbruksforvaltning på 6 millioner kroner vil sikre en effektiv betjening av tømmerlogistikken i en tradisjonelt sterk skogbruksregion.