TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Avslutningssamling for utviklingsprosessen i Skognæringa Kyst

Avslutningssamling for utviklingsprosessen i Skognæringa Kyst

Samlinga på Stjørdal den 21. -22. mai var siste ledd i utviklingsprosessen for Skognæringa Kyst. Nå forberedes generalforsamling i oktober.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 28.05.2013

Den 21. -22. mai var fylkesskognettverkene, regionnettverk, Fylkeskommunenes styringsgruppe, Fylkesmennenes gruppe og prosjektlederne i Kystskogbruket samla til sluttsamling for utviklingsprosessen i Skognæringa Kyst Stav Hotell i Stjørdal.

Prosessen har dannet grunnlaget for veien videre for Skognæringa Kyst, som et overbyggende samarbeidsorgan for næringsaktørene de fylkesvise skognettverkene i de 10 fylkene.

Samlinga var siste del av organisasjonsutviklingsprosessen i Skognæringa Kyst. Første samling ble avholdt 16. og 17. oktober i Bergen. Siden er det gjennomført regionvise møter i Bergen 16. januar, Tromsø 24. januar og Trondheim den 30. januar. Roald Lysø, TFoU har vært innleid prosessleder.

Prosessen har gitt svar viktige spørsmål som målsettinger, målgrupper, budskap, samarbeidsområder, tiltak og organisering.

Det ble besluttet at den første generalforsamlinga skal avholdes i oktober. Fram til da skal forslag til vedtekter skal utarbeides. Det oppnevnes valgkomite, valg av styre forberedes, og organisasjonsnummer skal opprettes. Dato for generalforsamlinga vil publiseres snart den er klar.