TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Flere politiske partier kommer med uttalelser om skog

Flere politiske partier kommer med uttalelser om skog

Det er valgkampår, og årsmøtetid for partiene. Flere partier markerer sin interesse for skogpolitikk gjennom uttalelser og kronikker.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 25.04.2013

Arbeiderpartiet mener skognæringen bli et nasjonalt strategisk satsingsområde for
utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. «Skogen er vårt «grønne gull», og en
miljøvennlig energikilde for framtida. Alle tilgjengelige virkemidler tas i bruk for bidra til en
sterkt og konkurransedyktig skog- og treforedlingsnæring i Norge også i framtida.»
Les omtale av saken her, og hele uttalelsen her.

I etterkant har Høyre kritisert Aps skogpolitikk. En rekke fylkeslag i Høyre har samlet seg om tiltak som skal gi norsk skogindustri en framtid. De vil ikke ha mer statlig inngripen, men mindre skatt. Les mer om dette avisa Nasjonens hjemmeside her.

I Venstre setter lokallaget i Telemark fokus skogindustrien gjennom betydningen skogressursenes har for overgangen til lavutslippssamfunnet. Skogen er en del av løsningen, og Venstre vektlegger muligheten efor ny miljøvennlig industriutvikling i skogbruket. Les uttalelsen her.

Kristelig Folkeparti vil også bedre vilkårene for norsk skognæring og foreslår en rekke tiltak for å styrke konkurransekraften.