TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/25 millioner kroner er nå tildelt 5 tømmerkaier

25 millioner kroner er nå tildelt 5 tømmerkaier

Statens landbruksforvaltning (SLF) har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten.Oppgradering av kaianleggene skal være ferdig innen utgangen av 2014 og vil bli viktig for infrastrukturen i skognæringen.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 17.04.2013

Håhjem tømmerkai, Skodje i Møre og Romsdal er tildelt 2,88 millionar kroner til opprusting og asfaltering av bakareal.  Bildet viser kaifronten Håhjem, bildet under viser bakarealet.
Foto; Helge Kårstad

Statens landbruksforvaltning (SLF) har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. Totalt 25 mill kroner er tildelt. De fem kaiene er spredt fem fylker fra lengst sør til nord i landet. Oppgradering av kaianleggene skal være ferdig innen utgangen av 2014 og vil bli viktig for infrastrukturen i skognæringen
Les mer om tildelingen fra Statens Landbruksforvaltning her;https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/tilskudd-til-tommerkaier/Nye+kaier+letter+tommertransport+til+markedene