TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kan bli framtidige skogbrukere

Kan bli framtidige skogbrukere

18 tiendeklassinger ved Støren ungdomsskole gjennomførte et sjudagers skogkurs denne vinteren.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 02.04.2013

Hele 35 elever ønsket å være med, og 18 ble plukket ut. Kurset ble avslutta med skogdag i februar 2013.

I en kommentar til Trønderbladet sier LENSA pådriver Morten Lien i Gauldalsnettverket at skogbruket er ei viktig næring i kommunen. Vi ønsker både å skape forståelse for skogens betydning og kanskje inspirere noen til ei utdanning innen skogbruk og naturforvaltning.

Gjennomføring av kurset er et resultat av et prosjekt i 2011-12, hvor målsettingen var å øke interessen for skogbruk blant avgangselevene ved ungdomsskolen i Midtre- Gauldal, og at dette kan påvirke skole- og fremtidig yrkesvalg.

Prosjektet var et samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune , Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og Aktiv skogbruk. Målgruppen var 10. klasse, som skulle velge yrkesretning for videre utdanning. Det var derfor viktig å kunne vise dem hva skogbruket kan tilby, og hvilke muligheter som finnes både innen yrkesrettet utdanning og høyere utdanning.