TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klimaskogkameratene

Klimaskogkameratene

Regionen Ytre Namdal og Bindal har kommet lengst i landet i klimaskogsatsing. Gode krefter fra lokalt og nasjonalt hold forener kreftene for å bidra til fortsettelsen av dette spennende foregangsarbeidet.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 22.03.2013

Fra venstre: styringsgruppeleder Bjarne Haug, direktør Van Severen Namsos Viggo Rasmussen, parlamentarisk leder for Senterpartiet Lars Peder Brekk, prosjektleder Solbjørg Kjølstad, styreleder for Det norske Skogselskap Johan C Løken og fylkesråd for regional utvikling Terje Sørvik. (foto; Kjersti Kinderås)

Den 3-årige prosjektperioden for Skogprosjektet i Ytre Namdal og Bindal er over. Dette ble markert med stort skognæringsmøte i Rørvik den 18. mars, med en rekke interessante foredragOg regionen satser videre!  Arbeidet i Skogprosjektet videreføres ved prosjektslutt gjennom satsing et større pilotprosjekt Klimaskog.

Regionen er lagt merke til nasjonalt nivå med sin innsats innen temaet klimaskog. Styreleder for Det norske Skogselskap, Johan C. Løken, fortalte at det jobbes hardt i mange leire for å skogen med i klimaregnskapet.

Det er en grunn til det. Det koster fra fem til 50 kroner å binde ett tonn karbondioksid i skog hvis vi planter ny skog der det ikke har vært skog før. Å fange denne drivhusgassen når den kommer fra et gasskraftverk, vil koste omkring 500 kroner per tonn, sier styreleder i Skogselskapet, Johan C. Løken.

Det jobbes med klimaskog også internasjonalt, men det er ikke laget noen oppskrift hvordan det skal gjøres og hvordan regnskapet skal gjøres opp.

Vi ha konkrete prosjekter å vise framslik at de som bestemmer ser at det er en økonomisk verdi i å fange karbondioksid en slik måte, sier Løken.

Jeg tror det er veldig viktig å plass et pilotprosjekt som det her snakkes om, sier stortingsrepresentant Lars Peder Brekk. Og arbeidet er godt forankre politiskt, både i St.meld.nr. 9, Landbruksmeldinga ogSt.meld.nr. 39 Klimautfordringenelandbruket en del av løsningen.

Fylkesråd Terje Sørvik viste i sitt foredrag blant annet til Klima- og energiplan for Nord- Trøndelag, hvor Klimaskog skisseres som ett av tre hovedtiltak som kan øke karbonbindingen i nordtrønderske skoger.

- Kartlegging av arealer egna for klimaskog er allerede startet, forteller Terje Sørvik. Dette er et svært godt utgangspunkt for satsinga Klimaskog i regionen.

Nestleder i styringsgruppa og ordfører i Nærøy kommune, Steinar Aspli oppsummerte dagen og konkluderte med at alt ligger til rette for videre satsing Klimaskog gjennom nettverksbasert pådriverarbeid.

For nærmere informasjon:
Leder for styringsgruppen: Bjarne Haug, mob. 952 39 608
Prosjektleder Solbjørg Kjølstad, mob. 473 66 173