TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skog- og trenæringsforum etablert i Vest – Agder

Skog- og trenæringsforum etablert i Vest – Agder

Vest- Agder skog- og trenæringsforum er etablert. Det er med dette etablert skognæringsforum i alle de ti fylkene i Kystskogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 21.03.2013

Bak fra venstre: Åse Marie Bue, Ola Sløgedal, Harald Mo Birkenes, John Anker Telhaug, Per Birkeland og Karl G Damli
Foran fra venstre: Olav Eikeland, Lloyd Gundersen og Simon Thorsdal

Vest-Agder skog- og trenæringsforum ble etablert 12.03.13. Forumet er en interesseorganisasjon for skogbruket og trebearbeidende industri i Vest-Agder. Forumet har som formål å styrke og utvikle skognæringa i Vest-Agder.

Interimsstyret bestående av Simon Thorsdal, Per Birkeland og Åse Marie Bue (Aud Irene Vatland) har forberedt etableringen av forumet. De har også arrangert en skogdag for Vest-Agder fylkeskommunes Landbruksforum. Vest-Agder skog- og trenæringsforum skal ledes av et styre 4 medlemmer. Det er ønskelig at ulike deler av skog- og trenæringen skal være representert i styret.

Etter stiftelsesmøte er følgende 4 med i styret:

-              Simon Thorsdal, leder, AT Skog

-              Olav Eikeland, nestleder, Huntonit AS

-              Åse Marie Bue, Skogselskapet i Agder

-              Per Birkeland, Marnar Bruk AS og Byglandsfjord sag

Fylkesmannens landbruksavdeling vil bistå forumet med sekretariatshjelp i oppstartfasen.

Hovedfokuset for det  nyetablerte forumet i tida som kommer, er utfordringer innen transport av skog og treprodukter, som lengde- og vektbegrensninger for kjøretøy og utbedring av flaksehalser vegnettet.