TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa Kyst – hva er det?

Skognæringa Kyst – hva er det?

Skognæringa Kyst: et overbyggende samarbeidsorgan for de fylkesvise skognæringsnettverk i Kystskogbruket. Konklusjonen etter møter med skognettverkene i fylkene er ganske entydig: Det er behov for en felles overbygning som kan fronte felles store skognæringspolitiske sakene mot nasjonale styresmakter. Og den viktigste saken for Skognæringa Kyst nå må være bedret infrastruktur i Kystskogbruket!

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 14.02.2013

Skognæringa Kyst ble etablert i januar 2011, og er et overbyggende samarbeidsorgan for de fylkesvise skognettverkene i de 10 kystskogfylkene. Skognæringa Kyst skal gi tyngde, både politisk og faglig, til felles næringspolitiske spørsmål for kystskogbruksfylkene.

Skognæringsnettverkene i kystskogfylkene var invitert til samling 16. og 17. oktober 2012 i Bergen. Dette var oppstarten en utviklingsprosess hvor næringsaktørene i kystskogbruket skal bli enige om målsettinger, målgrupper, avklare organisering, prioriterte tema og oppgaver, og finansiering av forumet Skognæringa Kyst.  
 
Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling, er innleid for å lede prosessarbeidet. Ut fra innspillene som kom denne samlinga, ble det i januar i år gjennomført regionvise samlinger for Vestlandsregionen, MidtNorge og NordNorge for å involvere organisasjoner og bedrifter i arbeidet, og å sikre at en dekker geografiske forskjeller
 
Resultatene fra utviklingsprosessen skal etter hvert sammenstilles i en felles kommunikasjonsstrategi. Arbeidet avsluttes med en fagsamling våren 2013.
 
Oppmøte de regionvise samlingene har vært bra, engasjementet stort og innspillene mange.
Roald Lysø sier arbeidet med denne prosessen har vært interessant, han har lært mye om de mange ressursene som finnes i kystskogbruket. Men arbeidet har også vist at de regionale forskjellene delvis er store, fra Vestlandets store skogreisningsstrøk, via MidtNorges mer tradisjonelle skogbruksstrøk, til NordNorges mer lauvtrebaserte skogbruk.