TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/"Skogbruket har reagert meget raskt"

"Skogbruket har reagert meget raskt"

Statens Landbruksforvaltning skriver i dag på sin hjemmeside; "Skogbruket har reagert meget raskt og arbeidet frem mange gode prosjekter etter kunngjøringen av tilskudd til tømmerkaier i september 2012"

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 16.11.2012

Ørsta-terminalen i Møre og Romsdal er en av søkerne. Foto; Helge Kårstad

Søknadene som er mottatt av Statens Landbruksforvaltning antyder et tilskuddsbehov som er
3-4 ganger tilskuddspotten 25 mill. kroner som  er tilgjengelig.
 
Ved fristens utløp 1. november hadde SLF fått inn 14 prosjektskisser om oppgradering eller nybygging av kaier. Det er mange gode prosjekter i bunken. Prosjektskissene utgjør et samlet investeringsbehov ca. 120 mill. kroner. Det anslås en årlig transport over 800.000 m3 tømmer over disse kaiene de neste 25 årene.
Les mer https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/tilskudd-til-tommerkaier/Stor+interesse+for+%C3%A5+bygge+ut+t%C3%B8mmerkaier.20014.cms