TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ørsta-terminalen viktig for sagbruka i Trøndelag

Ørsta-terminalen viktig for sagbruka i Trøndelag

Siste halvåret er det hogge 15-20 000 kubikkmeter sagtømmer i Ørsta/Volda og transportert til sagbruksindustrien i Trøndelag med båt. Virkessjef Martin Hojem ved Inntre i Verdal seier at sagtømmeret held god kvalitet og at ei effektiv levering over Ørsta-terminalen er avgjerande for skogen i området i framtida.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 06.11.2012
Virkesjef Marin Hojem ved Inntre i Verdal seier at transporten har fungert greit men at det enno satsast rasjonalisering og reduksjon av transportkostnader både veg og terminal/ kai. 
"Kvaliteten virket er god og det gjenstår enno ei båtlast fra Møre, - denne vil sannsynlegvis til Kjelstad Trelast i Selbu" seier Hojem
Regionleder Arvid Eriksen i Allskog seier at det også er levert tømmer fra Skodje, Haram, Vestnes og Rauma til sagbruksindustrien i Trøndelag siste halvåret og sjøterminalane er blitt viktigare og viktigare.
Han berømmer både skogsentreprenørane og skogreisingsgrana; "Grana frå skogreisinga syner seg å ha svært god kvalitet og gi godt utbyte men den  IKKJE hoggast for tidleg, ja kvaliteten utviklar seg svært gunstig fram til 60-70 års alder og særleg dei siste åra " seier Eriksen.
Dagleg leiar Oddmund Ose ved Ørsta-terminalen er svært glad for at skogbruket har fatta interesse for å utvikle Ørsta-terminalen. Han håpar at planane om utviding av terminalen let seg løyse; "Vi vil vere med å utvikle dette til ein rasjonell terminal" seier Ose. På grunn av plassmangel har det blitt nytta baklager for tømmeret og deretter framkipping til kaifront ved hjelp av tømmerbil. Ved siste båtlasta vart det nytta hjullaster (sjå bilde under), erfaringane var ikkje dei beste på grunn av skader i kaidekket. Ose har i dag mange idear om effektivisering kring terminalhandteringa og ser fram til vidare samarbeid med skogbruket.  

 
Hjullaster brukt ved lessing av siste båtlast i haust frå Ørsta til  Inntre i Verdal. Foto; Helge Kårstad