TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fremtiden bygges i tre - oppsummering

Fremtiden bygges i tre - oppsummering

Den grøne økonomien må basera seg på fornybare resursar. Tre som byggemateriale og skogresursane i kyststrøka var tema på konferansen «Fremtiden bygges i tre» som vart halden i Bergen den 16. oktober.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 26.10.2012

 

treseminar_forsideInnlegga er no tilgjengelege for nedlasting (sjå linkar under). Fylkesmannen i Hordaland saman med Kystskogbruket, Hordaland fylkeskommune, Bergen Kommune og Trefokus arrangerte konferansen. Arrangørane er svært nøgde med konferansen der meir enn eit hundre deltagarar frå ulike hald møtte opp.

Programmet gav eit bilete av korleis «alt henger saman med alt» der ein belyste heile verdikjeda frå skog til bygg og potensialet for skogbruk og trebyggeri. Skog- og trenæringa har store utfordringar men samtidig store mogeigheiter. Det er verdt å merkja seg den store interessa, spesielt frå arkitektane sin ståstad, til tre som byggemateriale. Også politiske føringar om meir bruk av fornybare resursar styrkjar skogbruket og treindustrien si sak. konferansen vart det presentert eit utval av nye og spennande byggeprosjekt.
 
Presentasjonane er her tilgjengelege som PDF: