TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Samling for de fylkesvise skognæringsnettverkene og Skognæringa Kyst 16. og 17. oktober i Bergen

Samling for de fylkesvise skognæringsnettverkene og Skognæringa Kyst 16. og 17. oktober i Bergen

Styringsgruppene i skognæringsnettverkene i alle kystfylkene inviteres til samling 16. og 17. oktober i Bergen. Samlinga vil bl.a. omfatte oppstarten av arbeidet med kommunikasjonsstrategien for Skognæringa Kyst. Vi håper at de fleste også deltar på konferansen "Fremtiden bygges i Tre" på dagen den 16. oktober. Samlinga starter etter konferansen og det blir felles middag på kvelden.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 12.10.2012

                  Sted: Hotell SAS Bryggen i Bergen

Samlinga blir oppstarten en prosess som skal omhandle arbeidet i Skognæringa Kyst og framtidige hovedsatsninger, tiltak og organisering av Skognæringa Kyst.

Skognæringa Kyst skal gi tyngde, både politisk og faglig, til felles skognæringspolitiske spørsmål for kystskogbruksfylken.

Det skjer mye i skognæringa fortiden, både politisk og i offentlig debatt, men næringa trenger å bli mer synlig og mer aktiv i debatteneDet har med næringas omdømme å gjøre. Dette krever en felles kommunikasjons- og handlingsplan både fylkesvis og landsdelsvis. Tema blir målsettinger, budskap, satsinger og tiltak. Prosessen skal bidra til en framtidsrettet og riktig organisering for skognæringa i Kystfylkene.Denne samlinga vil være oppstarten en slik diskusjon

Program            Deltakerliste

Vi håper mange som mulig fra nettverkene i fylkene har mulighet til å delta. Fylkesmennenes representanter i Kystskogbruket deltar også samlinga.

Oppholdet i Bergen dekkes av Skognæringa Kyst. Reise dekkes av fylkesskognettverkene.

 

For nærmere informasjon kan skogansvarlig hos Fylkesmannen kontaktes eventuelt:

Torgunn Sollid, torgunn.sollid@ntfk.no, mobil 99498088

Kjersti Kinderås, kjersti.kinderas@skogselskapet.no, mobil 95239006