TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Påmelding til Framtida bygges i Tre

Påmelding til Framtida bygges i Tre

Det er nå få dager igjen til konferansen og over 80 påmeldte, men fremdeles plass til noen fler! Link til påmelding lengre ned på sida.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 13.09.2012

"Framtida bygges i Tre"

Økt bruk av skog og tre gir miljøgevinst og økt verdiskaping    

Hotell SAS Bryggen i Bergen, 16. oktober 2012

For påmelding.

Konferanseavgitft kr 500.    Studenter gratis.

Program - Treseminar 2012 (PDF/Adobe Reader-fil - 2,8 MB)           Deltakerliste

Økt bruk av skog og tre gir miljøgevinst og verdiskaping. Hvordan kan kystens egenart som innovatør og verdiskaper utvikles i skog- og trenæringen? Dette blir tema på verdiskapingskonferansen "Fremtiden bygges i tre" i Bergen 16. oktober på Hotell SAS Radisson på Bryggen.

Arrangør: Kystskogbruket i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Fylkeskommunen i Hordaland, Bergen kommune, Trefokus og Innovasjon Norge.

Kystens muligheter og fortrinn er utgangspunktet for arrangementet.

Etterspørselen etter treproduker er stor og økende. De store "trebyene" Trondheim, Bergen og Stavanger, er markante drivkrefter i  bruken av tre i hele landet og det er etter hvert etablert mange ulike signalbygg i tre langs hele kysten. Befolkningsutviklingen skulle tilsi et potensiale for å øke trebruken ytterligere. I tillegg er signalene fra Europa at mangelen på trevirke vil øke betydelig de kommende 5- 10 årene, anslagsvis mangler 350- 400 mill. kbm/år.

Disse utsiktene kombinert med at skogreisningsskogen i kystfylkene nå raskt blir hogstmoden gir oss grunnlag til å tro på en betydelig ekspansjon i skog- og trenæringa i kystfylkene i årene som kommer.

10 gode prosjekter og satsinger fra inn- og utland blir presentert på konferansen!

Hele verdikjeden med skogbruket, skogindustrien, byggebransjen, utbyggere, entreprenører, planleggere, arkitekter, politikere og forvaltning inviteres derfor til en felles dag for å inspirere til økt trebruk i kystfylkene!   

For nærmere informasjon ta kontakt med: seniorrådgiver Loftur Jonsson, tlf. 4149 4027 eller daglig leder Skognæringa Kyst, Kjersti Kinderås, tlf. 9523 9006.