TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Uttalelse om skog og klima fra Nord-Norges skogsmannsforbund

Uttalelse om skog og klima fra Nord-Norges skogsmannsforbund

Nord-Norges Skogsmannsforbund (NNSF) er en organisasjon for alle skogfunksjonærer i privat og offentlig tjeneste i Nord-Norge. På årsmøtet i NNSF 16. august 2012 vedtok forbundet en uttalelse om mulighetene som ligger i de nordnorske skogene for økt karbonbinding.

Denne nyheten ble publisert av: Finnmark fylke Publisert dato: 31.08.2012

Forbundet sier seg fornøyd med Regjeringas klimamelding der økt skogplanting og mer trebruk pekes som tiltak for å klimamålene.

Skogene i Nord-Norge har et stort uutnytta potensiale for økt karbonbinding ved riktig skjøtsel og økt skogplanting. Ved  å erstatte krattskog og glissen lauvskog med barskog kan vesentlig mer karbon bindes i skogene i landsdelen. Dette kan skje uten at det går bekostning av biologisk mangfold eller andre miljøkvaliteter.

For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende at det finnes både økonomiske og menneskelige ressurser tilgjengelig. Regjeringa sin klimasatsing derfor følges opp med økonomiske virkemidler både til skogkulturtiltak og til å sikre tilgang til skogarealene gjennom skogsvegbygging og annen infrastrukturMidler til planlegging og organisering av arbeidet også prioriteres. Medlemmene i Nord-Norges Skogsmannsforbund er klar til å ta tak.

Uttalelsen fra årsmøtet er sendt til Stortingets nærinskomité, Stortingets energi- og miljøkomité og til de nordnorske stortingsrepresentantene.

 Deltakerne på NNSF sin utferd til Pasvik 2012

  Deltakere på NNSF sin utferd til Pasvik 2012, Foto: Astrid Kløvstad - Norsk Skogbruk

Se hele uttalelsen her

Les mer om forbundet på www.skogsmannsforbundet.com