TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kan tømmerkaier byggjast i tre ?

Kan tømmerkaier byggjast i tre ?

Regionmøta om virkesterminaler i Kystskogbruket vart siste veka stata opp i Bergen. Harald Thoresen fra Innovasjon Norge, prosjekt Tre og Samferdsel stilte spørsmål om tre og trekonstruksjonar i større grad kan nyttast ved bygging av nye tømmerkaier.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 25.08.2012
Som kjent har Landbruks- og matdepartementet løyvd 25 millionar kroner over revidert statsbudsjett 2012 til tømmerkaier langs kysten.
 
Møtet i Bergen (for region Vestlandet) denne veka samla kring 25 deltakarar frå skognæringa, kommunar, fylke og Innovasjon Norge. Førstkomande mandag 27 august blir tilsvarande møte arrangert i Bodø og avslutninga for Midt Norge skjer torsdag 30 august i Stjørdal. Målet med regionmøta er å samle aktuelle myndigheiter og brukarar av tømmerkaier og såleis bidra til felles prioriteringar av konkrete utbyggingar framover.
Harald Thoresen fra Innovasjon Norge, prosjekt Tre og Samferdsel viser til at Norge har høg kompetanse bygging av trebruer og spurde på møtet i Bergen om tilsvarande innovasjonstekning kan overførast til nyanlegg av tømmerkaierEit utviklingprosjekt er allereie i gang i Granvin i Hordaland, - andre stader langs kysten kan også vere aktuelleEi unik god klima- og miljøløysing er dette om det let seg gjere