TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Standard for utplantingstall i Trøndelag

Standard for utplantingstall i Trøndelag

Det har i de senere årene vakt bekymring at antall utsatte skogplanter pr daa har gått ned. Det er også registrert ulik praksis blant utøverne og ulike holdninger og kunnskap om plantetall.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 18.06.2012

Skognæringa sammen med fylkesmennene i Trøndelag etablerte i 2006 «Retningslinjer for plantetall i Trøndelag. Etter initiativ fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har disse vært gjenstand for en gjennomgang etter modellen som ble utviklet for Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen. Styringsgruppa for prosjektet har hatt representanter fra Allskog BA, Statskog SF, SB Skog, Norskog og fylkesmennene.

 

Standarden viderefører plantetall for gran i.h.t. tidligere retningslinjer, men medfører presiseringer følgende punkt:

  • Ved bruk av planter fra foredles materiale anbefales det å øke plantetallet tilsvarende en bonitetsklasse opp. Foredlet plantemateriale skal økes
  • Det tas ikke høyde for ekstraordinær avgang ved utplanting. Slik avgang skal erstattes gjennom ungskogpleie av andre treslag som kommer naturlig
  • Ved markberedning kan utplantingstallet senkes med 10%
  • Suppleringsplanting anbefales dersom plantetallet synker under 75%  av standarden eller ved 3 eller flere flekker 50 m2eller mer pr. daa.