TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skog i Klimameldinga

Skog i Klimameldinga

Som representanter for skognæringsaktørene i Kystskogbruket vil vi med dette gi vår fulle støtte til regjeringas skogsatsing i klimameldinga. Vi har for så vidt følt oss trygge på at før eller siden måtte skogen få en sentral plass i en framtidig klimaløsning også i Norge.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 12.06.2012

Skogfaglige kunnskap være grunnlaget for klimasatsinga. Da vil vi vise til FN klimapanels klare anvisning i sin fjerde rapport fra 2007.  Her fastslås at det er bruken av skog og tre som gjør dette til et av de aller viktigste klimatiltakene kloden har. Ved en kunnskapsbasert forvaltning av skogene vil man komme langt. Det legges da til grunn at skogene kan binde mest mulig karbon pluss riktig bruk av trevirket slik at man bevarer karbonet lagret lengst mulig og til slutt tar ut bioenergien. Klimapanelet sier videre at det er stor enighet om dette og det er mye forskningsmateriale som ligger til grunn for konklusjoneneDa er det også betryggende at norsk skogforvaltning og skogforskning har 100-års erfaring i nettopp dette.

Det er også gledelig at miljøorganisasjonene ser ut til å støtte bruk av skogen som et viktig tiltak i klimaarbeidet i Norge, jfr. fellesutspill nylig. Utspillet og oppfølgingsinnlegg har imidlertid med elementer fra eventyret «kjerringa mot strømmen», noe som bare vil utsette igangsetting av viktige klimatiltak og øke CO2-utslippene til betydelig ugunst for biologisk mangfold.  

 

                                                      Skognæringa Kyst


  Finnmark                         Troms                         Nordland                            Nord-Trøndelag
Erik Malterud                 Frode Løwø             Inger Grethe Hansen                Torunn Molberg


Sør-Trøndelag         Møre og Romsdal           Sogn og Fjordane                    Hordaland
  Ole Bakke                Terje Kolstad                 Ingunn Kjelstad                       Ove Gjerde

  

                                   Rogaland                      Vest-Agder
                                Halvard Bakka            Aud Irene Vatland