TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Brekk rokker skogen!

Brekk rokker skogen!

Skognæringa i Trøndelag er glad for de signaler som er lagt fram i Klimameldinga når det gjelder de områder der skogbruket kan bidra. Hogst av skog og planting er bevist som gode klimatiltak. Også rydding og planting i områder som er preget av gjengroing, vil skape en god miljøeffekt.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 12.06.2012

En samlet skognæring med skogeiere og skogindustrien i felleskap støtter klimameldingens ambisjoner og ser at dette samtidig vil styrke tilførselen av mer lokal skog til industrien, og bedre rammevilkår for skogeierne.  Lars Peder Brekk tenker helhetlig og visjonært vegne av ei samla verdikjede i skognæringa.

Dette trengte vi sier leder for Skognæringa i Trøndelag, Viggo Rasmussen. Han er også daglig leder Moelven van Severen. Det er derfor med undring og bekymring næringa opplever at en samlet miljøbevegelse går i mot en av de mest konkrete, billigste og effektive miljøtiltakene beskrevet i klimameldinga. De samme synspunkta framkom fra miljøbevegelsen i høringsrunden, men disse innspilla ble ikke hensyntatt. Norge ikke bli oljeberuset, at vi ikke satser innenlandsnæringer som baseres fornybare ressurser som krever aktiv forvaltning, tilføyer Bakke. Konsekvensen av miljøorganisasjonenes tilnærming, er at vi blir enda mer avhengig av olje og gass, understreker Adm Dir i Allskog Ole Hartvig Bakke. Er det noe skognæringa og miljøbevegelsen har felles, er det målet om ivaretakelse av biologisk mangfold og tiltak for å bedre klima.

 

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/307304/

/userfiles/files/NA Skogen gir det beste klimaet 6 juni12(1).pdf

/userfiles/files/Trønderavisa Miljøbev er kunnskapsløs 6 juni12(1).pdf