TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Statusrapport fra Kystskogbruket legges fram

Statusrapport fra Kystskogbruket legges fram

Ni fylkeskommuner ga sin tilslutning til Melding om Kystskogbruket i 2008. Siden er Vest-Agder inkludert i samarbeidet. Så langt har Kystskogbruket vært en skogpolitisk opptur og mye har skjedd.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 04.06.2012

 Statusrapport for perioden fra 2008 til 2012 er nylig oversendt de 10 fylkeskommunene i Kystskogbruket fra Finnmark til Vest-Agder. Bak rapporten står styringsgruppa for det felles Fylkeskommunale Oppfølgingsprogrammet med tidligere fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Alf Daniel Moen som leder. Dette er den første helhetlige rapporten om oppfølgingsarbeidet for hele perioden.
Kystskogbruksarbeidet har så langt gitt en rekke viktige resultater. Kystskogbruket har blitt en skogpolitisk debattarena, hvilket er et viktig trinn på vegen mot å nå målene. Det er flere av fylkene som kan vise til markert aktivitetsøkning og tilskriver dette kystskogbruksarbeidet, mens andre ennå ikke kan det. Økt aktivitet og verdiskaping er nok mer langsiktig og kan vanskelig måles etter så kort tid. Det er all grunn til å forvente resultater i fortsettelsen. 

Oppfølgingsarbeidet fortsetter idet det fortsatt er mye å gjøre både i forhold til de prioriterte tiltakene og i forhold til mange av de ikke-prioriterte, men viktige tiltakene i meldinga. I fortsettelsen vil forøvrig alle fylkeskommunene måtte involveres mer direkte mot for eksempel tømmerkaiutbygging, skogsveiprogram og evt. klimaskogprogram. Resultatene viser for øvrig at det langt har vært både kostnadseffektivt og strategisk fornuftig å følge opp meldinga i fellesskap. Det er allikevel avgjørende å kombinere det med fortsatt aktivt arbeid fylkesvis, fordi det er i fylkene de endelige verdiskapingsresultatene kommer. Samtidig skjer det svært mye den nasjonale og internasjonale skog-, klima- og miljøpolitiske arena som fortløpende vil betydning for det skogpolitiske arbeidet i kystskogbruket
 

Rapporten

Oversendelsesbev til Fylkeskommunene:/userfiles/files/Til fylkeskommunene.pdf

Oversendeslsesbrev til Fylkesmennene:/userfiles/files/Til fylkesmennen.pdf

Kontaktpersoner:
Alf Daniel Moen,  mob. 95703860.
Mathias Sellæg, mob. 90785633