TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa Kyst er svært fornøyd

Skognæringa Kyst er svært fornøyd

Skognæringa Kyst er svært fornøyd med tiltakspakken på 100 millioner kroner til treforedlingsindustrien som er lagt frem i forslaget til revidert nasjonalbudsjett i dag 15 mai 2012

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 16.05.2012


Skognæringa Kyst er svært fornøyd med tiltakspakken 100 millioner kroner til treforedlingsindustrien som er lagt frem i forslaget til revidert nasjonalbudsjett i dag 15 mai 2012.

Spesielt vil vi fremheve at det er bevilget 25 millioner kroner til tømmerkaier, 10 millioner kroner til vedlikehold av skogsbilveier og 10 millioner kroner til taubanedrifter. Denne satsingen fra Regjeringen vil ha stor betydning for å bidra til reduserte transportkostnader fra kystskogfylkene til skog- og treforedlingsindustrien.
Skognæringa Kyst har nylig lagt frem en plan for fremtidige tømmerkaier langs kysten og en oppstart for realisering vil være både økonomisk og miljømessig et godt tiltak i kystfylkene. Tilsvarende pågår det planlegging av skogbilveier i alle fylkene og satsingen fra Regjeringen vil også her bety mye.
Store deler av tømmeret langs kysten står i bratt terreng og bidraget for å opprettholde og videreutvikle et kompetent taubanemiljø i Norge hilser vi velkommen !
Næringa vil også ha stor nytte av de andre midlene som er avsatt i tiltakspakka.
Dette er en stor dag for Skognæringa Kyst

Les mer på LMD sine nettsider her; http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2012/rnb-tiltakspakke-pa-100-millioner-kroner.html?id=682283 

INFO;
Styret i Skognæringa Kyst består av Torunn Molberg (Cødra Cell Folla), Inger Grete Hansen (Allskog), Jan Gunnar Strand (Moleven Granvin Bruk) og daglig leder Kjersti Kinderås