TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogsvegplanleggarar sentrale i vindfallområde

Skogsvegplanleggarar sentrale i vindfallområde

Vindfallhogstar er i full gang både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Mange stader manglar vegar og standplasser og vegplanleggaraen blir svært sentral.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 03.05.2012

 
Vegplanleggjarane Ove Frotvedt, Atle Almeland og Tormod Jakobsen frå Hordaland skal planleggje skogsvegar i vindfallområder i Sogn og Fjordane. Foto Helge Kårstad

I samband med vindfallhogstane  vegar tilretteleggjast. Det er ei kjent sak at det for få dyktige skogsvegplanleggjararskogfylka langs kysten og det er difor i samband med oppryddinga etter orkanen Dagmar innleia eit samarbeid mellom fylka.
Som del av samarbeidetKystskogbruket er det frå Hordaland si side stilt til disposisjon dei beste vegplanleggjarane. Dette er svært effektivt ved at desse kan rett inn i jobbane som stadig hastar
I desse dagar blir m.a. eit større vegprosjekt i Huksdalen i Leikanger vurdert igangsett. Det er kring 8000 kubikkmeter vindfelt virke som skal hoggast og utan vegbygging er det ikkje muleg å få fram virket. Oppretting av ein flaskehals på den kommunale vegen kan bidra stort ved at vogntog kan hente virket, - i dag er det kun passasje for bil uten hengar. Utfordringane står i kø og viser i fullt mon at manglande vegbygging i mange år er eit stort hinder for rask reaksjon ved vindfall.  
Erfaringar frå orkanen Dagmar bør kome framtida til nytte, -  seier mange i skognæringa i dag.