TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Historisk om Hovedplaner i Kystskogbruket

Historisk om Hovedplaner i Kystskogbruket

Kystskogbruket inngår denne veka ein avtale med Skog og Landskap, seksjon geomatikk for produksjon av veg- og virkesdata i Hovedplanarbeidet. Dette er eit resultat av prioriteringa i Kystskogmeldinga (2008)og eit 3-årig prosjekt for å oppdatere kartverket sin vegbase og å planlegge framtidige skogsvegar i kommunane i kystfylka.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 22.04.2012

Sentrale personer i Hovedplanarbeidet, f.v Elena Kurova (Kystskogbruket), Elisabeth Kaddan og Una Glende Janson (Fylkesmannen i Vest Agder). Bildet er teke i Vennesla Kulturhus som fikk prisen for "Årets trebyggeri" i 2012. Foto; Helge Kårstad


Arbeidet med oppdateringa av skogsvegar i den nasjonale Veibasen og planlegging av framtidige skogsvegar pågår for fullt i kommunane i  kystskogfylkaDet viste seg allereie i starten for 3 år sidan å vere behov for å utvikle eit datasystem for å kople veg- og ressursdata innafor dekningsområder for dei planlagde skogsvegane.
Fylkesskogmester Jan Olsen og Jan Erik Nilsen ved Skog og Landskap har saman med Elena Kurova i Kystskogbruket vore sentral i å utvikle datamodellen og Nord Trøndelag har vore prøvefylke
I desse dagar er datamodellen  pass utvikla at produksjon av data til dei andre fylka kan starte opp. det grunnlaget blir det denne veka inngått ein avtale mellom Kystskogbruket og Skog og Landskap, avdeling for geomatikk for produksjon av ferdige veg- og virkesdata. Elena Kurova i Kystskogbrket vil kvalitetssikre alle vegdata som kjem fra fylka/ kommunane før produksjon kan starte opp.
Avtalen gjer at alle kommunar som har planlagt framtidige skogsvegar no lettare kan produsere kommunale planer (temaplaner) kring skog, skogsvegar, fleirbruk og verdiskaping i bygdene.  
Fylkesmannen, Landbruksavdleinga vil i samarbeid med Kystskogbruket bistå kommunane i dette arbeidet.