TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nordland fylkeskommune vil investere i kunnskap for Vesterålskogen

Nordland fylkeskommune vil investere i kunnskap for Vesterålskogen

Nordland fylkeskommune investerer 140 000 kroner i Sortland videregående skole, avdeling Kleiva for at skoleungdom skal lære hvordan man kan utnytte skogen i Vesterålen, - sett både i et økonomisk og klimamessig perspektiv.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 14.04.2012Prosjektet heter "Kompetansebygging i Vesterålskogen".
Sortland videregående skole, avdeling Kleiva får et tilskudd på kr140.000,- fra Nordland fylkeskommjuen  til gjennomføring av første år av prosjektet. Dette skal bidra til kompetanseheving og rekruttering til skognæringa, for å utnytte den betydelige ressursen skogen faktisk er, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen i fylkeskommunen

Prosjektet er forankret i en styringsgruppe som består av Sortland videregående skole, Vesterålen Skogeierlag, Salten skogselskap, Allskog og Sortland kommune.Prosjektet rettes til flere aktuelle grupper; fra grunnskolen, gjennom videregående opplæring og til skogeiere. Gjennom denne brede satsingen vil fokuset skogens ressurser forsterkes og kompetansen innen skogfaget økes gradvis for å interesserte til å bli inspirert til drift av skogen, sier Knutsen.
Les mer her;http://www.vol.no/ivesteralen/isortland/article537862.ece