TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ørstaterminalen kan bli viktig tømmerterminal

Ørstaterminalen kan bli viktig tømmerterminal

SINTEf-rapporten prioriterte 14 lokaliseringar langs kysten, - deriblant Volda. Ørstaterminalen ligg sentralt i området.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 16.03.2012

eit møte i går signaliserte både VikØrsta (privat bedrift og driftsansvarleg terminalenog Ørsta kommune som eig området svært stor interesse for å tilretteleggje for tømmertransportFøresett kommunal godkjenning er det muleg å utvide terminalen til totalt ca 130 meter kaifront til bruk for tømmerErfaringar siste åra gjer at både kommuen og driftar av terminalen er svært interesserteå tilretteleggje for skognæringa.
Såvel tømmermengde som plassering i regionen gje dette til ein av dei mest interessante samarbeidsprosjekt for sjøtransport langs kystenTerminalen er godkjent for internasjonal transport og tilfredstiller elles alle vilkår for tømmertransport.
Det også leggast til at  grunn av vindfall skal det avvirkast betydeleg med tømmerområdet dette året, - inntil 60 000 kubikkmeter (minst 15 båtlaster) og ein ferdig kaifront villedette tilfelle gi innsparingar kring 1 million kroner.
Vi ser fram til vidare utviklingsaka.