TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Heltidsansatte skogsveiplanleggere

Heltidsansatte skogsveiplanleggere

"Den samfunnsmessige verdiskapningen er 10 ganger førstehåndsverdien av tømmeret. Investering i vegplanleggere er derfor en god samfunnsmessig investering".... sier Kystskogbruket sine skogsveiplanleggere

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 31.01.2012

Fra venstre; Atle Almeland (Fanagro), Ivar Egil Gjøra (Skogkompaniet), Bjørn Øvereng (Indre Namdal Skognettverk), Geir Sund (Fylkemannen i Nordland), Are Søreng (Fylkesmannen i Sør Trøndelag/ Allskog), Torgunn Solli (Midtnorsk skog og tresenter), Elena Kurova (Kystskogbruket), Tormod Jakobsen (Vestskog), Oddbjørn Helland (Vestskog), Ove Frotvedt (Fanagro), Nils Olaf Kyllo (Skog og Landskap), Åge Storsve (Fylkesmannen i Sør Trøndelag) og Natalia Baidakova (Fylkesmannen i Nord Trøndelag).
Tilstades men ikkje på bildet; Gunnar Pettersen (Midtnorsk skog og tresenter/ Fylkemannen i Nord Trøndelag).
Måtte returnere pga. tåke på Værnes; Elisabeth Kaddan (Fylkesmannen i Vest Agder
Foto; Helge Kårstad
  

Dagene 17-18 januar var 10 heltids skogsveiplanleggere fra kystskogfylkene samlet på Værnes. I denne sammenhengen betyr "skogsveiplanlegger" alt fra hovedplanlegging, via områdeplanlegging (grunneierkontakt) og til detaljplanlegging (utstikking av veien).
Vi vil senere komme tilbake med noe av innholdet fra samlingen.
Nedenfor kan du lese en uttale som disse veiplanleggerne har gitt;   

"Kystskogmeldingen slår fast at verdiskapningen i kystfylkene kan økes fra 17 – 40 milliarder kroner gjennom høsting av de skogressursene som er bygd opp gjennom skogreisingen. Forutsetningen for dette er en godt utbygd infrastruktur.
Gjennom tilstrekkelig ressurser til hovedplanlegging, områdeplanlegging og detaljplanlegging kan vi sikre et miljøtilpasset veinett og helhetlig løsning for skognæringen. Godt utbygd vegnett gir økt samfunnsberedskap, og bedrer i tilegg tilgjengelighet for friluftsliv og andre brukere.
Godt kvalifiserte vegplanleggere en forutsetning for å lykkes i å nå målene i Kystskogmeldingen. For å sikre vegplanleggerkompetansen i skogbruket er det behov for ordnede, forutsigbare arbeidsforhold, med rom for faglige arenaer og kompetansehevende tiltak i takt med utviklingen innen Kystskogbrukets hovedplanarbeid for infrastruktur.
Den samfunnsmessige verdiskapningen er 10 ganger førstehåndsverdien av tømmeret. Investering i vegplanleggere er derfor en god samfunnsmessige investeringen"