TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Aktiv bruk av skogfond i 2011

Aktiv bruk av skogfond i 2011

Foreløpige tall fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser at skogeierne bruker skogfondsordningen mer aktivt enn før til langsiktige investeringer i skogbruket

Denne nyheten ble publisert av: Sør-Trøndelag fylke Publisert dato: 29.12.2011

Det gjennomsnittlige skogfondtrekket var i 2011 13.7 % av virkets bruttoverdi, og dette er mer enn 1.5% over gjennomsnittlig skogfondtrekk  i 2010. Skogfondtrekket har økt betraktelig de siste årene i Sør-Trøndelag.

Skogfond er ett viktig virkemiddel for å utført viktig arbeid i skogbruket. Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Investeringer i skogkultur er igjen vei oppover etter en nedgang i 2010, og vi har fått en resultatforbedring i forhold til skogplanting og ungskogpleie. Fylkesmannen vil spesielt trekke frem det gode samarbeidet man har mellom aktørene innenfor skogbruket, og at dette gir resultater. Samtidig en erkjenne at det er mye ugjort innenfor skogkulturen, og at det er et stort behov for å øke aktiviteten