TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/100 personer til Kystskogbruket sine temadager i Molde

100 personer til Kystskogbruket sine temadager i Molde

Tema "Fra eiendomsstruktur til tømmerkaier i Kystskogbruket" har skapt stor intersse. Kring 100 personar kjem til Molde 1. og 2. desember.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 26.11.2011Styreleiar i Norske Skogindustrier ASA, Eivind Reiten startar det heile torsdag 1. desmber kl. 11.15. Han vil snakke om "10 små skogeiere og Norske Skog - om sammenheng i verdikjeden"
Og dette blir tema første dagen.....i eit område i Norge der snittstorleiken på skogeigedomane er svært små, men både tilvekst og kvalitet på skogen er mellom det beste Europa.
Leiar i Stortingets energi-og miljøkomite, Erling Sande startar opp dag 2 og skal snakke om "Muligheter og utfordringer i Kystskogbruket og betydningen av en rasjonell og miljøvennlig transport".
Dagen blir avslutta med ein paneldebatt der fokus er ; Hvordan møte utfordringene for både eiendomsstruktur, transport og tømmerkaier i morgen.
Les meir om programmet her;