TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Vil du være med å forme framtidas skogbruk i kystregionen?

Vil du være med å forme framtidas skogbruk i kystregionen?

Dette var tema for en medvirkningsprosess skogbruksnettverket Ytre Kyst arrangerte på Hemne Hotell 2. november for å stake ut veien for skogbruket i regionen framover.

Denne nyheten ble publisert av: Sør-Trøndelag fylke Publisert dato: 25.11.2011

 I alt 30 personer deltok med representanter for skogeiere/skogeierorganisasjon, virkeskjøpere, entreprenører/transportører, lokalpolitikere, kommunal forvaltning ,regnskapskontor, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Ytre Kyst er en del av skognettverket LENSA og omfatter kommunene Hemne, Snillfjord og Hitra i Sør-Trøndelag og Aure i Møre og Romsdal.

Deltakerne samla seg om målsettingen -”I 2015 har vi doblet  skogbruksaktiviteten Ytre Kyst. Vi har lyktes med det gjennom samarbeid om pådriver, skogbruksrådgivning og aktive skogeiere”.

De mest sentrale tiltakene deltakerne mente måtte til for å realisere målsettingen var:

  • Kurs, veiledning og ungskogpleie         
  • Veg, logistikk og skogbruksplan
  • Samarbeid mellom skogeiere

Tre arbeidsgrupper arbeider videre med disse problemstillingene i fortsettelsen. Det tas bl.a. sikte å etablere egen facebook/ twitter side for Ytre Kyst.

Det var Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avdeling for landbruk og bygdeutvikling som hadde ansvaret for prosessen. Dette i nært samarbeid med styringsgruppa for Ytre Kyst.

Vi gratulerer skogbruket i Ytre Kyst med en vel gjennomført medvirkningsprosess.. Den store oppslutningen og engasjementet som ble lagt for dagen er et resultat i seg sjøl.

 

Pådriver Rolf stamnestrø