TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mottok SINTEF- rapport

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mottok SINTEF- rapport

SINTEF-rapporten "Transport av skogvirke i kyststrøk” ble offentliggjort i sin helhet i forbindelse med overleveringen hos Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tirsdag 29.november.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 25.11.2011

   
SINTEF slår fast at 60 kaier langs kysten etableres for å sørge for en rasjonell levering av tømmer fra kystskogen. Prislappen er 300 millioner kroner. Gevinsten er en økt årlig omsetning i skognæringa rundt 25 milliarder kroner.

Etterspørselen etter virke i kystfylkene er stor og alle signaler tyder at den vil øke. Egenproduksjonen av virke økes og erstatte deler av importen. For å hente ut potensialet i kystskogene det hentes ut langt mer virke. I dag går 0,4 millioner kubikkmeter over tømmerkaier, prognosene viser at det fram til 2040 blir et behov for frakt av 2,0 millioner kubikkmeter tømmer over kaier.
Hovedmålet med SINTEF-rapporten har vært å utarbeide en best mulig plan for utbygging av tømmerkaier for å sikre en rasjonell levering av virke som vil komme fra kystskogen til industrien.
De fleste av SINTEFs 20 scenarioer viser at det vil være økonomisk gunstig å benytte rundt 60 tømmerkaier langs kysten. Noen bygges nye, andre rustes opp. SINTEF-rapporten prioriterer 14 lokaliseringer. Dette gjelder kommunene Suldal, Bergen, Sogndal, Gloppen, Stryn, Volda, Ørskog, Sunndal, Rissa, Orkdal, Melhus, Vikna, Mosjøen og Rana.
 SINTEF-rapporten (A20874) ”Transport av skogvirke i kyststrøk” ble offentliggjort i sin helhet i forbindelse med overleveringen hos Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tirsdag 29.november.l
Her er rapporten

På Landbruks-og matdepartementet sin nettside kan du idag lese følgende;
- Tilrettelegging for økt tømmertransport på båt, gjennom utbygging av egnede kaiterminaler, er avgjørende for lønnsom avsetning av mer tømmer og skogsråstoff fra kystskogen til betalingsvillige markeder, sier Lars Peder Brekk. – Dette er minst like viktig for kystfylkene som det økt tømmertransport på jernbanen er for innlandet. Utvikling av en hensiktsmessig kaistruktur vil være svært viktig for skogens næringsmessige betydning for kystfylkene framover, legger Brekk til.  
- Økt båttransport av tømmer og annet skogsråstoff til erstatning for veitransport gir gode muligheter for vinn-vinnløsninger både for myndigheter, næringen og for klimaet. Jeg vil samarbeide med samferdselsmyndighetene for å finne løsninger for å gjøre det mulig å øke tømmertransporten på båt og på jernbane. Båttransport er kostnadseffektivt over lengre avstander og gir norsk tømmer tilgang til et verdensmarked på en helt annen, og mindre klimabelastende måte enn tømmertransport på vei. I tillegg vil disse kaiterminalene være viktige for annet næringsliv og ellers i tråd med ambisjoner i Nasjonal transportplan, med å flytte transport fra vei over til jernbane og båt, sier Brekk. Det er en viktig oppgave for næringen selv og for myndighetene og andre næringer å kunne få til slike investeringer, avslutter landbruks- og matministeren.

Les mer fra Landbruks-og matdepartementet sitt oppslag her; http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2011/nov-11/mer-battransport-av-skogsvirke-.html?id=664877 

lllLesL