TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Prosjektkoordinator

Prosjektkoordinator

Skogselskapet i Rogaland har ledig ein spennande og nyskapande stilling som prosjektkoordinator! Hovudoppgåva blir å leia prosjektet ”Klimaskogbruk”, som bl.a. er finansiert av Regionalt utviklingsprogram.

Denne nyheten ble publisert av: Rogaland fylke Publisert dato: 01.11.2011

I ei full stilling inngår også oppgåver innan oppfølging og kontroll med hogstflater og virkesmåling. Pådrivararbeid mot foredlingsbedrifter i fylket for å auka verdiskapinga og klimaeffekten av eit aktivt skogbruk kan også bli ein del av jobben. Vi vil strekkja oss langt for å tilpassa engasjementet til den rette søkjaren.

Har du sans for eit nærings- og klimaretta skogbruk, kan dette vera ein stilling midt i blinken for deg!

Les heile utlysingsteksten her.

Spørsmål kan rettast til fylkesskogsjef Lars Slåttå, lars.slatta@fmro.no mob. 415 67 572 eller styreleiar Hallvard Bakka, hallvard.bakka@suldal.kommune.no mob. 482 58 662.

Søknadsfrist snarast og seinast 20.11.2011.