TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Aktivitetspådriver søkes

Aktivitetspådriver søkes

Skognæringa i Indre Namdal trenger PÅDRIVER for økt aktivitet innen skogkultur og skogsvegbygging.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 14.10.2011

Bakgrunnen er målsetting om økt verdiskaping i skognæringaforankret i "Melding om kystskogbruket" og "Skognæringa i Trøndelag".
Stillingen har kontorsted i Grong som ligger i Indre Namdal.

Dette er mange vis en modell som blir mer og mer aktuell i kystskogbruket.
Utredninger om eiendomsstruktur og infrastruktur (jamfør temadagene i Molde 1 og 2 desember) viser ofte til at "aktivitetspådrivere" innenfor skogkultur og vegbygging blir grunnpilarene i prosessen for økt verdiskaping, jfrkystskogmeldingen
Les mer om denne unike anledningen til å bli med i oppbyggingen av "kystskogbruket" her: