TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nye vegplaner vil utløse 250.000 m³ i Hordaland

Nye vegplaner vil utløse 250.000 m³ i Hordaland

Vestskog BA har engasjert seg de tre siste åra med planlegging av skogsveganlegg som vil kunne utløse en kvart million kubikk tømmer de neste åra

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 23.09.2011

Det et er en stor utfordring å planlegge slike anlegg der rasjonelle vegløsninger krever samarbeid mellom mange skogeiere.  Den vestlandske topografien med bratte lier kan også være nokk utfordrende med hensyn kostnadsnivået til prosjekteneFylkesmannen i Hordaland har støtta arbeidet der en ser at dette er en særs viktig oppgaveSkogbruket Vestlandet har en lite utviklet infrastruktur i forhold til behovet.  Den store skogreisinga som begynte etter krigen begynner å gi hogstmodent virke, men for å bruke denne resursen er vi avhengig av effektive transportløsningerDet er store verdier som står spill der samfunnsverdien for tømmerstokken er mellom 7 til 12 ganger høyere en den  prisen som skogeieren får.  Det er mange innen entrepanør- og transportbransjen, foredlingsindustrien og tømmeromsetningsleddet som er avhengig av råstoff fra vestlandsskogenDisse veganlegga vil samtidig åpne for allmennhetens ferdsel i skog og mark i områder det er vanskelig å komme til