TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Finnmark treforum søker medlemmer

Finnmark treforum søker medlemmer

Finnmark treforum har sendt en innvitasjon til alle skog- og trebedrifter i fylket, med oppfordring om å bli medlem.

Denne nyheten ble publisert av: Finnmark fylke Publisert dato: 23.09.2011

Tynningsdrift i Pasvik, Foto: Helge Molvig

I alt går henvendelsen til 60 bedrifter i hele fylket som har en tilknytning til skognæringa. Målet er at så mange som mulig melder seg inn og blir en del av skognettverket i Finnmark.

Finnmark treforum er et skognæringsforum etablert som følge av prosjekt kystskogbruket. Forumet har til nå hatt en løs tilknytning for bedriftene. På årsmøtet i 2011 ble det bestemt at forumet skal bli medlemsbasert, og det skulle gå ut et tilbud om dette til aktuelle bedrifter. Med dette håper vi å få registerert informasjon om hva som finnes av skognæring i fylket, og å etablere et nettverk mellom bedriftene.

Finnmark treforum har som målsetning å øke verdiskapinga fra skogbruket i Finnmark. Det arrangeres fagsamlinger og kurs som skal dyktiggjøre aktørene. I tillegg jobbes det med å synliggjøre hvem som produserer tjenester og produkter innen skog og tre, slik at det skal bli lettere for kunder å finne fram til rett bedrift.

Kontaktperson: leder i Finnmark treforum, Erik Malterud, tlf 932 36 967

Les mer på Finnmark treforum sin nettside.