TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Lærer skogbruk på skolen

Lærer skogbruk på skolen

Som første skole i Sør-Trøndelag, tilbyr Støren ungdomsskole skogbruk som valgfag

Denne nyheten ble publisert av: Sør-Trøndelag fylke Publisert dato: 20.09.2011

I samarbeid med Støren Ungdomsskole og Aktivt Skogbruk har Midtre- Gauldal kommune satt i gang et prosjekt for å tilby 7 dagers kurs i skogbruk for 10. klasse.

 

Velg SkogKurset vil bestå av: Stell og vedlikehold av motorsag, hogstteknikk, planting, ungskogpleie, tynning

 

Rekruttering er en av hovedutfordringene for skogbruket fremoverInitiativet i Midtre Gauldal er derfor et verdifullt tiltak som også har overføring til andre kommuner og regioner

Se oppslaget i Trønderbladet.