TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Bioenergidagen i Sogn

Bioenergidagen i Sogn

"Det er mange utfordringar i ein oppstartsfase" seier Hans Ørjasæter som er dagleg leiar i Fjordane Bioenergi. Selskapet leverer i dag flis til fyringsanlegg både i Stryn og Ørsta.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 19.09.2011

På bildet over ser vi fra venstre; John Sperle frå Sogn Biovarme, Arnt Laukeland prosjektleiar i Bioenergiprosjektet, Hans Ørjasæter, Olav Tenden og Norleif Stuhaug frå Fjordane Bioenergi var alle samla på fagdagen i Fjærland. 

Tidlegare i veka vart det arrangert fagdag med fokus bioenergi i Fjærland i Sogn. Hans Ørjasæter er dagleg leiar i Fjordane Bioenergi, eit selskap med base i Stryn som har vore i drift i fire år.

Det er mange utfordringar i ein oppstartsfase, men at Fjordane Bioenergi satsar, er det liten tvil om. Dei har allereie fått plass ein maskinpark med enorm kapasitet, som er mykje større enn dei har behov for til eige bruk. Dei har investorar i ryggen, samarbeider godt med kraftselskapa og leverer energiflis til fyringsanlegg både i Stryn og Ørsta. Fjernvarmeanlegga varmar opp både offentlege og private bygg i tettstadene samt til TINE sitt anlegg i Ørsta.

Han trur det er stort potensial for bioenergi i fylket, utfordringa er å koma i gang slik at ein får driva i stor skala og lønsemd i det. Ørjaseter ser ein slik fagdag som eit lite steg vegen

 
Les meir om dette på Sogn Avis si nettside. 

 

 John Sperle i Sogn