TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket i Vest Agder

Kystskogbruket i Vest Agder

Det er stor interesse i skognæringa i Vest Agder. I samråd med prosjektleiar Helge Kårstad i Kystskogbruket vil også infrastrukturen no bli sett på dagsorden.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 09.09.2011

Vest Agder  slutta seg som kjent til Kystskogbruket dette året.
I går var skogansvarlege i  kommunane , kjøparar og selgarar av skogsvirke  i fylket   samla i Marnardal.
Prosjektleiar Helge Kårstad i Kystskogbruket informerte m.a. om pågåande hovudplanarbeid for skogsvegar og dette arbeidet vil i nærmaste framtid starte opp også i Vest Ader.
Samlinga som var arrangert i regi av Fylkesmannen/ landbruksavd.  v/ Karl G. Damli og Una G.Janson  var prega av stor interesse og entusiasme kring det som skjer  i skognæringa i fylket.

Vest Agder er både i dag og tradisjonelt eit svært viktig skogindustrifylke.
Ei av bedriftene er  Norsk Biobrensel AS som er etablert ved Kristiansand og forsyner m.a. fleire smelteverk langs kysten med flis. Utviklinga er positiv og verksemda treng meir skogsvirke til  flisproduksjonen.

Bildet over viser daglig leder Ole Kristian Hodnemyr ved det flotte anlegget i Mjåmannsveien like nord for Kristiansand. Bakerst ein flisdunge under opplessing som i dag går med båt til smelteverket i Bremanger i Sogn og Fjordane.
Les meir om Norsk Biobrensel AS her: www.norbio.no