TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fokus på vegvedlikeholdet i skogbruket

Fokus på vegvedlikeholdet i skogbruket

Gauldalsnettverket i Sør-Trøndelag har satt fokus på vedlikehold av skogsbilvegene og arrangerte skogdag i Rennebu lørdag 3. september.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 08.09.2011Gode
skogsveger betyr svært mye for å kunne drive et godt skogbruk. Kravet til vegstandard har økt i takt med utviklinga av transportutstyret og skogbruket har et ansvar seg til å tilby sikre og gode veger til de som driver tømmertransport med kostbart og tungt utstyr.

Vedlikeholdet av skogsvegene har vært et forsømt kapittel i mange år. Det er store verdier det dreier seg om. Byggekostnaden nye veger i dag nærmer seg tusen kroner pr. meter og det er også svært kostbart å la vegene forfalle til en standard som krever omfattende vedlikeholds- eller ombyggingsarbeider. Da er det viktig å ta vare de investeringer som er gjort gjennom et jevnlig vedlikehold. Skogbrukssjef Ketil Værnes i Rennebu har utført beregninger som viser at et jevnt vedlikehold koster 4 kroner pr. meter årlig. Vedlikeholdet kan finansieres med skogfond med skattefordel, noe som gjør det svært gunstig.

Det var godt oppmøte skogdagen og det ble demonstrert både skraping, slådding, kantrydding og grusing med et svært godt resultat. Et viktig utgangspunkt for å kunne drive et rasjonelt vedlikehold er veger med god bæreevne og et godt slitelag og det er viktig at vedlikeholdet starter et år eller to etter at vegen er bygd. Vi ser altfor ofte gjengrodde vegkanter allerede år etter at vegen ble ferdig.

Fungerende veglag og organisering er viktig for å gjennomført et rasjonelt og rimelig vedlikehold. Dette betyr at det kan være et godt økonomisk grunnlag for entreprenører som kan ta seg vedlikeholdet av skogsvegene innenfor større områder og over kommunegrenser