TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ny medarbeidar i Kystskogbruket

Ny medarbeidar i Kystskogbruket

Kystskogfylka har fått ein ny medarbeidar på skogsvegsida. Elena Kurova, spesialist på digitalisiering av hovedplaner av skogsvegar er frå sommaren 2011 engasjert framover for å bistå fylka/kommunane som treng hjelp. Elena er stasjonert hos fylkesmannen i Sør Trøndelag/ Trondheim.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 24.08.2011

Elena Kurova (bildet) fortel;

"Jeg er 30 år, født og vokst opp i Arkhangelsk, Russland.
Jeg var midt opp i en mastergrad i skogbruk studie Universitet i Arkhangelsk når jeg fikk tilbud om å reise og studere i Norge. Jeg syntes det var veldig spennende og takket ja til et bachelorstudie i skogbruk HiNT, Steinkjer i 2001.
Etter jeg var ferdig med studiet har jeg gjort litt forskjellig. Siste 2,5 år har jeg jobbet i et prosjekt som går utarbeidelse av Hovedplaner for skogsveger hovedsaklig  i trøndelagsfylka med kontorplass Steinkjer.
Funksjonen min nå blir å bistå alle kystskogfylkene med digitalisering og veiledning i ajourføring av eksisterende og planlegging av nye veger"


Arbeidet til Elena vil skje i nært samarbeid med fylkesmennene, skognæringa  og prosjektleder for veg Helge Kårstad
Kystskogbruket ynskjer Elena Velkommen !