TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogane har spesialvirke

Kystskogane har spesialvirke

Mange meiner skogen i kystskogfylka har store mengder spesialvirke som må takast vare på. Ein materialbank "på rot" er forslaget.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 22.08.2011

Kystskogbruket har kvalitetar i skogane som vi er i ferd med å gløyme og ikkje nytte på rett vis.
Bildet til venstre viser restaurering av M/S Stangfjord ved Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund som pågår i desse dagar.
Trond Oalann ved fylkeskommuenen i Hordaland meiner det bør utviklast ein materialbank for spesialvirke "på rot".

Auka tilgjengelegheit og følgjeleg skogsbilvegbygging til viktige skogområder  er avgjerande for å kunne verdsetje, bevare, nytte og drive skogskjøtsel  av dette særdeles verdfulle virket.
Les meir om dette her