TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket til Østerrike

Kystskogbruket til Østerrike

Kystkogmeldinga (2008) har fokusert på meir bruk av tre og å bidra til betre rammevilkår for ein konkurransedyktig industri med kundetilpassa verdiskaping. Kan erfaringar frå andre land i Europa gi viktige bidrag til kystskogbruket i Norge i åra som kjem ? Det er tema for ein studietur til Østerrike 10 - 14 oktober og du er velkommen til å bli med.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 03.08.2011

Kystskogmeldinga som alle fylka langs kysten slutta seg til i 2008 har prioritert betring av infrastrukturen, - først og fremst skogsbilvegnettet.
Likevel, to av 4 hovudmål i kystskogmeldinga  er meir bruk av tre og å bidra til betre rammevilkår for ein konkurransedyktig industri og fremjing av kundetilpassa verdiskaping i skogkjeda.

Prosjektleiar Sonja Klotz hos fylkesmannen i Nordland har på vegne av skognæringa i Nordland lagt til rette for ein studietur til Østerrike 10 - 14 oktober nettopp for å studere liknande utfordringar og løysingar, skape entusiasme og finne kontakter for å utvikle tilsvarande gode skog- og skogindustribaserte resultat langs kysten av Norge. 

Du er også velkommen til å bli med, - meld deg i så fall på her ; /userfiles/files/Studietur%20til%20%C3%98sterrike.pdf
Program for turen kan du lese her; /userfiles/files/Program%20%C3%B8sterrike.pdf