TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringsforum i Sogn og Fjordane legg fram optimistisk og nyskapande melding

Skognæringsforum i Sogn og Fjordane legg fram optimistisk og nyskapande melding

PricewaterhouseCooopers har på oppdrag frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Skognæringsforum i fylket gjennomført ein analyse i skognæringa og kome fram med ei rekkje spennande og nye tiltak.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 08.07.2011


Verdiskapingspotensialet og tiltak i skognæringa i Sogn og Fjordane er nyleg analysert og det er føreslege konkrete tiltak for kunne oppnå dei relativt store potensiala. Dette er ein pilotstudie i regi av Skognæringsforum i Sogn og Fjordane, -  finansiert av Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Kystskogbruket.
Rådgjevingsfirmaet PricewaterhouseCoopers har stått for prosjektorganiseringa.

Faktagrunnlaget er basert tilgjengelege analysar og rapportar, tilgjengeleg statistikk og intervju med 14 aktørar i næringa.
Blant dei mest prioriterte tiltaka er satsing utviklingsprogram for små- og mellomstore bedrifter i skognæringa og å tilsetje ein skogkoordinator for å drive fram slike prosessar. Bildet over er frå Sunnfjord Sag i Gaular kommune.

 

Les meir frå rapporten her:

Mellom dei mest spennande tiltaka er