TOP
Logo Kystskogbruket

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

01.07.2019: ARENA SKOG-aktører samarbeidspartnere i prosjekt som skal utvikle dørsystem av trefiber

Les mer »

KONTAKT
Klikk for fylkesvis kontaktinformasjon. Kart Vest-Agder
Vest-Agder

Agder skog- og trenæringsforum

 
Olav Eikeland, leder Huntonit AS olav.eikeland@byggma.no 994 25 420
Simon Thorsdal AT Skog simon.thorsdal@atskog.no 977 59 033
Per Birkeland Marnar Bruk AS og Byglandsfjord sag per@marnarbruk.no 905 81 810
Kåre Haugaas Skogselskapet i Agder, styreleder haugaas@online.no 415 08 280
Christian Espegren Skogselskapet i Agder, dagl. leder c.espegren@skogselskapet.no 941 62 221
       
Vest-Agder fylkeskommune      
Nils Harald Rennestraum Politiker (AP)

nilsharald.rennestraum@politiker.vaf.no

480 53 827
Berit S. Egeli Rådgiver, Regionalavdelingen berits.egeli@vaf.no 38 07 46 96
       
       
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder      
Karl Gjermund Damli Fylkesskogmester fmavkgd@fylkesmannen.no 38 17 67 38
Una G Janson Fylkesskogmester fmavugj@fylkesmannen.no 38 17 67 17
       
Rogaland
Rogaland

  

Rogaland skognæringsforum

Hjemmeside: http://skognaringsforum.no

Namn

Representerer

e-post

Telefon

Olaf Gjedrem, leiar

 

olaf@gjedrem.com

930 63 697

Jan Ivar Rødland, nestleiar

Vestskog SA

jir@vestskog.no;

907 27 145

Randi Birkeland

Juletreprodusent

ranbir@online.no

986 91 996

Karl Ludvig Ådland

Bioenergi

karl.ludvig.aadland@haugnett.no

480 35 952

Vararepr.

 

 

 

Mikal Nordbø

Riska sagbruk

post@riskasag.no

982 18 888

Kjetil Skartland

Bygdesag

kjeskart@online.no

926 55 183

Gerd Inger Aarnes

Sekretariat

gerd@skogselskapet.no

952  10 357

 

Fylkesmannen i Rogaland      
Stein Bomo    stein.bomo@fylkesmannen.no 51 56 89 72 
Gerd Inger Aarnes   gerd@skogselskapet.no 911 78 818
     
   
Klimaskogprosjektet      
Ingeborg Anker-Rasch   fmroiar@fylkesmannen.no 41674089
       
Rogaland fylkeskommune      
Sissel Bakke (administrativt ansatt)   sissel.bakke@rogfk.no  
Torkel Mylkebust (Sp)   torkel.myklebust@ryvet.no 414 47 800
       
Rogaland Treforum      
Svein Myklebust, leder   svein@jatak-jtt.no 970 44 095
       
Hordaland
Hordaland

 Skognæringsfora Hordaland

Vidar Jørdre
Vestskog BA
				
 Truls Langhelle -nestleder
 Granvin bruk AS
 truls.langhelle@moelven.no;
 932 52 986
 Jørgen Frønsdal
Bergens Skog- og Treplantingsselskap
				
Jens Manger (vara) 
Nortømmer
 
Pål Solberg (vara)
Solberg Sag
 
Audun Lund Eik 
Instruktør, Aktivt Skogbruk Hordaland
 
Helge Kårstad
Sekretærfunksjon
480 20 261
       
Fylkeskommunen  
Heidi Bjønnes Larsen (adm.) Hordaland fylkeskommune Heidi.bjonnes.larsen@hfk.no 55 23 95 23 / 996 13 868
Helge Nævdal (ap) Hordaland fylkeskommune helnev@hfk.no 971 99 720
       
Fylkesmannen      
Terje Natland   fmhotna@fylkesmannen.no 55 57 21 68
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Skognæringsforum i Sogn og Fjordane    
Halvor Brosvik -leiar Vestskog hbrosvik@online.no  
Inger Marie Svingeset    Norsk Bygdesagforening         norbygd@online.no 918 86 113
Oddbjørn Sellevoll Førde Kommune oddbjorn.sellevoll@forde.kommune.no 905 33 509
Christian Rekkedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fmsfcre@fylkesmannen.no 576 43 068
Torbjørn Frivik T. Frivik Taubanedrift AS t.frivik@taubanedrif.no 906 53 200
Martin Braanaas   post@sunnfjordskog.no  
Vara      
Rune Nordvik Nordplan AS    414 03 358
Robert Veum Fjordglas AS robert@fjordglas.no  970 30 862
Kontaktpersoner FM/FK
Erlend Haugen Herstad (Sp) Sogn og Fjordane fylkeskommune erlend.haugen.herstad@sfj.no 916 44 740
Ingeborg Lysne Mcevoy (adm.) Sogn og Fjordane fylkeskommune ingeborg.lysne.mcevoy@sfj.no 57 63 81 73
Merete Larsmon
- sekretær
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fmsfmla@fylkesmannen.no; 971 40 060
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal

 

 

Møre og Romsdal skognæringsforum - styre

 

 

Ottar Arve Bjørkedal (Leder)

Skogselskapet i Møre og Romsdal

 ottar.bjorkedal@sfj.no 

415 30 953

Ole Kårvåg, nestleiar

M&R Biobrennsel

ole@mrbb.no

404 08 772

Ola Kallset       

Skogservice  AS

o.kallset@hotmail.no

930 18 412

Hallvard Brusethaug

Talgø Møretre AS

hallvard.brusethaug@talgo.no

913 98 406

Rune Horvli

Skogbrukssjef Rauma kommune

rune.horvli@rauma.kommune.no

416 05 087 / 71 16 66 48

Harald Nymoen -sekretær

Skognæringa Kyst SA

harald@kystskogbruket.no

71 25 85 72

Anne Kathrine Løberg Allskog annek.loberg@online.no 900 34 380

 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Eivind Vartdal Ryste (adm.)

Seksjonsleder - regional og næringsavdelinga

eivind.vartdal.ryste@mrfylke.no

71 25 80 23

Knut Trygge Storvik

 

ktrygsto@online.no

998 95 027 / 908 97 039

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

 

Åsmund Asper

 Fylkesskogmeister

fmmrasas@fylkesmannen.no

71 25 84 07

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag

 

Skognæringa i Trøndelag

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Gisle Tronstad(leder)

Inn Tre AS

Bogav 7 7725 Steinkjer

Gisle.tronstad@inntre.no;

 

Ole H.Bakke

ALLSKOG

Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

ole.bakke@allskog.no; anna.moe@allskog.no; jarle.holberg@allskog.no;

 

Anders Børstad

NORSKOG

Værdalsbruket AS, 7660 Vuku

anders.borstad@verdalsbruket.no; per.hembre@merakerbrug.no;

 

Trond Svanøe-Hafstad

SB Skog

Høvdingev 10, 7725 Steinkjer

tsh@sbskog.no;

 

Amund Saxrud

Norske Skog

Skogn 7620 Skogn

amund.Saxrud@norskeskog.com;

 

Per Kosberg

MM Karton Folla Cell

7796 Follafoss

per.kosberg@mm-karton.com; torunn.molberg@mm-karton.com;

 

Viggo Rasmussen

Moelven Van Severen AS

Serviceboks 1015, 7809 Namsos

viggo.rasmussen@moelven.no;

 

Rune Johnsen

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rune.johnsen@kjeldstad.no;

 

Rolf Solberg

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rolf.solberg@kjeldstad.no;

 

Morten Lien

Skogselskapet Trøndelag

 

mortenlienmosand@gmail.com;

 

Randi Dille

Namdal Skogselskap       Kvinner i Skogbruket

Kjell Halsv. 27, 7800 Namsos

randi.dille@ntn.nt.no;

 

Per Moen

Fellesforbundet,Nord-Trøndelag

Kongensgt. 26, 7713 Steinkjer

per@marnarbruk.no;

 

Merethe Storødegård

NHO Trøndelag

Postboks 1264, Pirsenteret 7462 Trondheim

merethe.storodegard@nho.no;

 

Monika Grindbeg Statskog  Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

monica.grindberg@statskog.no;

 

 

Sekretariat:

 

 

 

 

Kjersti Kinderås,

Skognæringa Kyst SA /ARENA SKOG

Kongens gate 42, 7729 Steinkjer

kjersti@kystskogbruket.no;

 

Fagsekretariat hos Fylkesmennene

Tor Morten Solem,    (Aage Storsve)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, Prinsens gt. 1, 7468 Trondheim

fmsttms@fylkesmannen.no; fmstaas@fylkesmannen.no

 

Rune Saursaunet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, 7734 Steinkjer

fmntrsa@fylkesmannen.no

 

Observatører

 

 

 

 

Knut Sklett

Namdal Skognettverk

 

knut.sklett@ntfk.no;

 

 

Innherred Skognettverk

 

 

 

 

LENSA

 

 

 

Odd Arne Brattland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

odd.arne.bratland@stfk.no;

 

Siv Merethe Gederaas Belbo

Rune Hedegart

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

siv.belbo@ntfk.no

rune.hedegart@ntfk.no

 

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag

  

Skognæringa i Trøndelag

Adr: co/ TFoU, Kongensgt. 42, PB 2501,  7729 Steinkjer

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Knut Dreier

Moelven Van Severen AS

Serviceboks 1015, 7809 Namsos

Knut-Johan.Dreier@moelven.no;

976 07 698

Ole H.Bakke

ALLSKOG

Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

ole.bakke@allskog.no

 

Anders Børstad

NORSKOG

Værdalsbruket AS, 7660 Vuku

anders.borstad@verdalsbruket.no; per.hembre@merakerbrug.no;

 

Trond Svanøe-Hafstad

SB Skog

Høvdingev 10, 7725 Steinkjer

tsh@sbskog.no;

 

Amund Saxrud

Norske Skog

Skogn 7620 Skogn

amund.Saxrud@norskeskog.com;

 

Per Kosberg

MM Karton Folla Cell

7796 Follafoss

per.kosberg@mm-karton.com

 

Gisle Tronstad (leder)

Inn Tre A/S

Bogav 7 7725 Steinkjer

Gisle.tronstad@inntre.no

 

Rune Johnsen

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rune.johnsen@kjeldstad.no;

 

Rolf Solberg

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rolf.solberg@kjeldstad.no;

 

Morten Lien

Skogselskapene

 

mortenlienmosand@gmail.com;

 

Randi Dille

Namdal Skogselskap,    Kvinner i Skogbruket

Kjell Halsv. 27, 7800 Namsos

randi.dille@ntn.nt.no;

 

Geir Ottesen

Fellesforbundet,Nord-Trøndelag

Kongensgt. 26, 7713 Steinkjer

geir.ottesen@fellesforbundet.no;

 

Merethe Storødegård

NHO Trøndelag

Postboks 1264, Pirsenteret 7462 Trondheim

merethe.storodegard@nho.no;

 

Monica Grindberg Statskog SF
Postboks 63 Sentrum, N-7801 Namsos
monica.grindberg@statskog.no  

Sekretariat:

 

 

 

 

Kjersti Kinderås,

 

Skognæringa Kyst SA / ARENA SKOG

kjersti@kystskogbruket.no;

 

Fagsekretariat hos Fylkesmennene

Tor Morten Solem,    (Aage Storsve)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, Prinsens gt. 1, 7468 Trondheim

fmsttms@fylkesmannen.no; fmstaas@fylkesmannen.no

 

Saursaunet Rune

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, 7734 Steinkjer

fmntrsa@fylkesmannen.no;

 

Observatører

 

 

 

 

Knut Sklett

Namdal Skognettverk

 

knut.sklett@ntfk.no;

 

 

Innherred Skognettverk

 

 

 

 

LENSA

 

 

 

Odd Arne Brattland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

odd.arne.bratland@stfk.no;

 

Siv Merethe Gederaas Belbo

Rune Hedegart

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

siv.belbo@ntfk.no;

 rune.hedegart@ntfk.no

 

Nordland
Nordland

Skognæringsforum Nordland

co/ TFoU, Kongensgt. 42, PB 2501,  7729 Steinkjer

Namn

Representerer

e-post

Telefon

Kurt Jessen Joansson

Helgeland Havneselskap

kurt@helgelandhavn.no

958 66 094

Jostein Saus

Statskog SF

jns@statskog.no

905 46 760

Vibeke Unosen

ALLSKOG

hongdal@online.no

951 39 609

Ansten Johansen

Polarsirkelen Skog og Bio

ansjoh01@online.no

907 62 007

Trond Svanøe-Hafstad

SB Skog

tsh@sbskog.no;

91567079

Bjørn Michael Jarmund

Arbor

bjorn@arbor.no

90795254

Bjørn Borgan

Tore Hov

Halvar Gaustad

Ansatt

Helgeland Skogselskap

styreleder

bjorn@skogselskapet.no

planteskolen@helgeland-skogselskap.no

halvar@haf.no

95 20 34 82

9115 5132

481 10 303

Knut Dreier

Moelven Van Severen AS

Knut-Johan.Dreier@moelven.no;

976 07 698

Øyvind Skarvang

Norsk Virkesmåling

o.skarvang@m3n.no

90690527

Arild Holum

Elkem Salten

arild.hollum@elkem.no;

90940917

Magne Pedersen

Salten Skogservice

magne@saltenskogservice.no

41633162

Vara:

 

 

 

Jon Halvar Hjerpbakk

Skogbruksleder ALLSKOG

Jon.Halvar.Hjerpbakk@allskog.no

90140950

Sekretariat:

 

 

 

Torgunn Sollid

 

Skognaringsforum.nordland@kystskogbruket.no

99498088

Observatører

 

 

 

Geir Sund

Fylkesmannen i Nordland

fmnogsu@fylkesmannen.no

75 54 78 85 / 9488 4692

Henry Andorsen

Nordland fylkeskommune

henran@nfk.no

75 65 03 08 / 952 72 765

Arve Knutsen

Politisk oppnevn representant for fylkestinget i Nordland

arvknu@nfk.no

952 97 148

Troms
Troms

    

 

Skognæringa i Troms

     

Aadne Olsrud

 

aadne.olsrud@gmail.com

 

 Ann Hege Hanstad   Statskog ahh@statskog.no  916 45 938
 Per Johnny Lyngmo  Oksfjordhamn, 9151 Storslett  p-j-lyn@frisurf.no;  481 75 104

Morten Fredheim

9336 Rundhaug

morten.fredheim@forsvarsbygg.no

950 01 896

       

Vararepresentanter:

     
Oddvar Skogli Skjæret, 9050 Storsteinnes odsogli@online.no 907 17 881

Kristian Karlsen

Storjord, 9321 Moen

kristian.karlsen@nordixnett.no;

906 82 172

Anne Britt Hanstad 9360 Bardu bit-hans@online.no 915 87 110

Sekretariat:

     

Trude Hagen Hansen

Fylkesmannen i Troms, Skogbrukets hus, 9325 Bardufoss

fmtrthh@fylkesmannen.no

77 83 79 77

 

Skogfunksjonærer

     

Leif Evje

Kvæfjord, Skogbrukssjef

leif.evje@kvafjord.kommune.no

77 02 31 32

Elisabeth Torstad

Lyngen kommune

   

per eldar karlsen

Harstad, Skogmester

 

77 02 67 53

Inge Fredheim

Salangen, Skogbrukssjef

inge.fredheim@salangen.kommune.no

900 25 730

Kristian Jørgensen

Gratangen, Skogmester

kristian.jorgensen@gratangen.kommune.no

77 02 18 37

Alf-Rune Hoff

Dyrøy og sørreisa, Skogmester

alf.rune.hoff@dyroy.kommune.no

957 64 526

       

Frode Løwø

Målselv, skogbruksleder

morten.fredheim@malselv.kommune.no

416 69 735

Geir Kvammen

Målselv, Skogmester

geir.kvammen@malselv.kommune.no

481 05 918

Svein Georg Hove

Lenvik, Skogmester

svein.georg.hove@lenvik.kommune.no

992 39 143

Gunnar Kvaal 

Balsfjord, Skogbrukssjef

gunnar.kvaal@balsfjord.kommune.no

481 41 883

Lars-Petter Granmo 

Tromsø Skogbrukssjef

lars.petter.granmo@tromso.kommune.no

934 56 751

marit figenschau

Storfjord, Skogmester

marit.figenschau@storfjord.kommune.no

982 89 082

Dag Funderud 

Nordreisa, Skogmester

dag.funderud@nordreisa.kommune.no

77 77 07 63

Tor-Håvard Sund 

Alta/Kvænangen, Skogbrukssjef

tor-haavard.sund@alta.kommune.no

930 11 134

Brynjar Jørgensen

Fylkesmannen, Fylkesskogmester

fmtr bjo@Fylkesmannen.no

77 83 79 79

Trude Hagen Hansen  

Fylkesmannen, Fylkesskogmester

fmtr thh@fylkesmannen.no

77 83 79 77

       

Troms skogselskap

 

fmtr asj@fylkesmannen.no

77 83 79 70

Trygve Enger

 

trygve.enger@skogselskapet.no 911 29 653
       

Statskog

     

Kåre Rasmussen 

Moen i Målselv, Regionleder

kare.rasmussen@statskog.no

916 22 024

Ann-Hege Hanstad  

Moen i Målselv,  Skogkonsulent

ann.hege.hanstad@statskog.no

916 45 938

Tom-Rune Eliseussen  

Moen i Målselv, Næringskonsulent

tom.eliseussen@statskog.no

909 32 187

       

Troms Fylkeskommune

     

Kjell Sverre Myrvold (Sp)

Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram

Kjell.myrvoll@dyroy.kommune.no 410 20 861

Kjetil Helstad

 

kjetil.helstad@tromsfylke.no

77 78 81 94 / 909 11 637
Fylkesmannen      
Terje Dahl Fylkesmannen i Troms, Landbruksavd. Skogbrukets Hus, 9325 Bardufoss fmtrtbd@fylkesmannen.no 77 83 79 71
Brynjar Jørgensen Fylkesmannen i Troms Landbruksavd. Skogbrukets Hus, 9325 Bardufoss fmtrbjo@fylkesmannen.no 77 83 79 79

 


  

Finnmark
Finnmark

 

 

Navn/verv

E-post

Tlf

Kommune

Styret i Finnmark treforum:

 

Stig Hjalmar Jacobsen, leder

kvaen@online.no

913 84 569 Kautokeino
Ketil Wikan kjwikan@live.no

906 28 199

Pasvik

Nils Rune Moeng

nrmoeng@gmail.com

971 02 749

Karasjok

Jann Heitmann

eibysag@kraftlaget.no

976 68 532

Alta

Ole Andre Hestmo

ole.andre.hestmo@fefo.no

481 24 501

Kirkenes

Tor H. Sund, vararepresentant

tosu@alta.kommune.no

930 111 34

Alta

Helge Molvig, sekretær

fmfihmo@fylkesmannen.no

454 72 526

Vadsø

Finnmark fylkeskommune

 

Ulf Trygve Ballo (Ap), politisk oppnevnt

ulf.trygve.ballo@ffk.no  954 17 471 Tana

Erle Holm-Varsi, fylkeskommunen adm.

Erle.Renate.Holm-Varsi@ffk.no 78 96 30 82 Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark

 

Helge Molvig, fylkesskogmester

 

fmfihmo@fylkesmannen.no

 

45 47 25 26

 

Vadsø

 

Eller velg ditt fylke fra nedtrekkslisten under.

Skognæringa kyst:

Ole H. Bakke
- styreleder og daglig leder

Ole H. Bakke

Styreleder og daglig leder Skognæringa Kyst

 


Mobil: 913 42 857

E-post: ole.bakke@allskog.no

Fullstending styreoversikt

Styret i Skognæringa Kyst


Leder: Ole H. Bakke

Allskog SA


Mobil: 913 42 857

E-post: ole.bakke@allskog.no


Nestleder: Olaf Gjedrem

Mobil: 930 63 697

E-post: olaf@gjedrem.com


Styremedlem: Torbjørn Frivik

T. Frivik Taubanedrift AS


Mobil: 906 53 200

E-post: t.frivik@taubanedrift.no


Syremedlem: Rolf Solberg

Kjelstad Trelast AS


Mobil: 414 91 774

E-post: rolf.solberg@kjeldstad.no


Styremedlem: Åsta Midtbø


Mobil: 934 54 420

E-post: asta_midtbo@hotmail.com


Styremedlem: Arild Kulseng-Hansen

Sæteråsen sag og høvleri AS


Mobil: 947 89 350

E-post: arild@saeteraasen.no


Styremedlem: Ann Hege Hanstad

Statskog


Mobil: 916 45 938

E-post: ahh@statskog.no


Jan Olsen
- seniorkonsulent

Jan Olsen

Seniorkonsulent for Skognæringa Kyst / Skognæringa i Trøndelag


Mobil: 952 39 335

E-post: Jan@kystskogbruket.no

Rasmus Stokkeland
- Prosjektleder

Rasmus Stokkeland

Prosjektleder


Mobil: 406 49 917

Epost: rasmus@kystskogbruket.no

Kristin S. Wigum
- Prosjektleder

Kristin S. Wigum

Prosjektleder «FoU, innovasjon og trebruk»


Mobil: 413 16 295

Epost: kristin@kystskogbruket.no

Helge Kårstad
- Prosjektleder fagområde infrastruktur

Helge Kårstad

Prosjektleder fagområde infrastruktur


Mobil: 480 20 261

Epost: helge@kystskogbruket.no

Felles fylkeskommunalt program:

Stig Klomsten
- leder

Stig Klomsten

Leder for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 90 92 44 09

E-post: stig.klomsten@stfk.no

Jan Olsen
- Sekretariat

Jan Olsen

Programkoordinator for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 952 39 335

E-post: jan@kystskogbruket.no

Fylkesmennenes styringsgruppe:

Stein Bomo
- leder

Stein Bomo

Leder for fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket


Telefon: 51 56 89 72

Mobil: 911 78 818

E-post: fmrosbo@fylkesmannen.no